Política de Privacitat

1. Identificació

  • Nom de l’espai web: Escapem-nos (en endavant, “ESCAPEMNOS.CAT”).
  • Propietaris: Isabel Jordà Lozano i David Pinazo Martinez.
  • Finalitat: Informació, recomanacions i assessorament de destinacions segons experiències pròpies.
  • E-mail: hola@escapemnos.cat

2. Informació i consentiment

Segons informa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, “LOPD”), i tenint present el Reglament UE 679/2015 de Protecció de Dades, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat l’Usuari (en endavant, l’“Usuari”) cedeix el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc per a què les dades personals recollides a través de l’Espai Web escapemnos.cat (en endavant, l’“Espai Web”) siguin inclosos en un fitxer titularitat dels propietaris ISABEL i DAVID degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i respecte del que es garanteix que han sigut aplicades les mesures de seguretat, tant organitzatives com tècniques, requerides pel Real Decret 1720/2007 (en endavant “RLOPD”).

Totes les dades personals sol·licitades a l’Usuari en l’Espai Web són obligatoris, no sent possible l’accés o registre en l’Espai Web si no es faciliten aquestes dades.

Així mateix, quan les dades personals siguin recollides a través de formularis que es poden habilitar en l’Espai Web amb motiu del desenvolupament de la seva activitat, serà necessari que l’Usuari aporti, almenys aquells marcats amb un asterisc ja que, si no es subministressin aquestes dades considerades necessàries, no podríem prestar el servei a l’Usuari a través de l’Espai Web.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a ESCAPEMNOS.CAT són certes y exactes, amb lo que ESCAPEMNOS.CAT no es farà responsable de qualsevol incidència derivada de la inexactitud o falsetat de la informació proporcionada pels Usuaris.

L’Usuari, com únic responsable del tractament, serà responsable de complir amb tota la normativa de protecció de dades aplicable. A més a més, l’Usuari accepta obtenir tots els consentiments, autoritzacions i/o aprovacions legalment necessàries abans d’incloure dades personals en l’Espai Web o utilitzar l’Espai Web.

3. Finalitat del tractament

Les dades personals de l’Usuari o de tercers que siguin cedits per l’Usuari seran tractats per ESCAPEMNOS.CAT a través de l’Espai Web únicament per les següents finalitats:

  • Portar a terme les funcionalitats de l’Espai Web destinades a la presentació de nous continguts publicats en aquest.
  • Donar compliment a les obligacions legalment establertes.

En ningun cas realitzarem alguna de les següents activitats:

  • Cedir les dades a altres persones o entitats, sense el consentiment previ dels Usuaris.
  • Transferir-los a altres Estats, sense el consentiment previ dels Usuaris.

4. Dades de l’usuari

L’Usuari garanteix que les dades aportades són certes, exactes, completes i actualitzades, sent aquest responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pugui ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.

En el cas de que les dades aportades pertanyin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document y obtinguda la seva autorització per facilitar les seves dades al responsable per a les finalitats anteriorment indicades.

ESCAPEMNOS.CAT no garanteix l’absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix ninguna responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers.

5. Estampació d’arxius a Blockchain a través de l’Espai Web

Aquest Espai Web ofereix una solució als Usuaris per estampar arxius en la “cadena de blocs”/blockchain d’Ethereum, Bitcoin i Litecoin mitjançant el xifrat i sistema de hash dels mateixos. Aquest servei no tindrà, en cap cas, la consideració de comunicacions de dades a aquestes blockchain, degut a la impossibilitat de desxifrar els mateixos i adquirint, de tal manera, la consideració de dades anonimitzades.

No obstant això, aquests arxius seran conservats de forma pseudonimitzada per ESCAPEMNOS.CAT durant un període d’un any amb la única finalitat de permetre a l’Usuari rebre aquest arxiu per a comprovar que segueix inalterat en les referides blockchain.

6. Política de Cookies

Segons informa la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació, totes les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant les cookies durant l’ús de l’Espai Web, seran tractades tal com s’informa en la nostra Política de Cookies.

7. Exercici de drets ARCO

Segons informa la LOPD, pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO), sol·licitant-ho per escrit a través de qualsevol dels mitjans següents, adjuntant en tot cas una còpia de document acreditatiu de la seva identitat i concretant el dret o drets que desitgis exercir, directament a ESCAPEMNOS.CAT a través d’hola@escapemnos.cat.

8. Acceptació de la Política de Privacitat

L’Usuari reconeix i accepta haver llegit i comprès aquesta Política de Privacitat, el contingut de la qual constitueix la totalitat de l’acord entre l’Usuari i ESCAPEMNOS.CAT referint a l’ús i tractament de la teva informació personal dins de l’Espai Web.

L’Usuari expressament accepta obligar-se en els termes d’aquesta Política de Privacitat, en tota la seva extensió i abast, sense exceptuar qualsevol de les seves disposicions.

A més a més ce les disposicions contingudes en aquesta Política de Privacitat, l ‘Usuari s’obliga a donar compliment a l’Avis Legal.

ESCAPEMNOS.CAT es reserva el dret d’actualitzar i realitzar canvis en la Política de Privacitat, fins i tot sense enviar notificació prèvia a l’Usuari. Aquestes modificacions hauran de fer-se efectives en el moment de la seva publicació en l’Espai Web, on estaran disponibles per a l’Usuari en tot moment. En aquest sentit, recomanem a l’Usuari consultar regularment el contingut de la Política de Privacitat per estar informat de qualsevol modificació que afecti al processament de dades dins de l’Espai Web.

Darrera actualització: 24 de maig del 2018.